Monthly Archives: May 2017

CHÚC MỪNG NHÓM – CONGRATULATIONS!

đã xuất sắc vượt qua vòng thi đầu tiên để đến vòng thứ hai!

Vang Lang University (VLU)

Name of the team Student 1  Student 2  Student 3
A.131 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN NGUYỄN VĂN THỊNH PHẠM PHÚ THỊNH
BTS Phạm Quốc Bình Phạm Trần Thanh Trang Lý Hùng Sơn
DHK Lê Minh Dương Trần Thiện Hiếu Lê Quang Kha
F.t.F Mai Tien Ninh Ngo Dinh Hoang Than Nguyen Duong Phu
Green Trương Hồng Sơn Lê Thị Yến Nhi Võ Thiên Công Thiện
L.I.N.K Nguyễn Thị Như Quỳnh Nguyễn Thiện Nhân Uông Đại Vũ
TKN+ Nguyễn Hữu Thuận Ngô Minh Trịnh Nghĩa Ngô Đăng Khoa
UP Huỳnh Đặng Khánh Linh Trương Thị Lành Nguyễn Huỳnh Bảo Ngọc

BIM Training will take place between 22nd to 26th May for HCMUT students at Van Lang University. The first session will start in the afternoon. Please come check this website/calendar on the day.


University of Architecture Ho Chi Minh City (UAH)

3DOGs Trần Thanh Trường Đặng Thanh Tính Huỳnh Nguyên Khang
ACA Trần Thị Minh Anh Phan Thị Bích Anh Huỳnh Ngọc Uyên Châu
BBL Võ Nữ Phương Anh Lê Trường An Nguyễn Thị Bích Ngọc
Chenuvin Đoàn Nguyễn Như Quỳnh Quách Liên Nhụy Cao Minh Tâm
DOH – Team Chu Đình Hùng Nguyễn Thùy Dung Trần Viết Lợi
H3 Nguyễn Viết Hưng Nguyễn Thị Hạnh Nguyễn Dương Hào
Homeless Trần Quỳnh Như Võ Ngọc Thanh Tuấn
Oteam Mai Thị Tuyết Hạnh Nguyễn Ngọc Thúy Trần Hoài Nam
QL32 Trần Xuân Quang Lê Nhật Long
T.H.T LÊ TRƯỜNG HẢI NGUYỄN PHƯƠNG THẢO BÙI MINH CHÂU
VL96 Nguyễn Quang Vỹ Nguyễn Trọng Linh
ZNZ Ngô Quỳnh Như Đỗ Minh Ngọc Từ Bảo Nghi

BIM Training will take place between 5th to 9th June for UAH students. The first session will start in the afternoon. Please come check this website/calendar on the day.


Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT)

Name of the team Student 1  Student 2  Student 3
The Next Trần Thị Hà Phương Trần Sơn Lâm Hồ Thiên Kim
HTV La Thị Xuân Vy Nguyễn Đăng Hoàng Nhật Trường Lê Quang Hoài

BIM Training will take place between 22nd to 26th May for HCMUT students at Van Lang University. The first session will start in the afternoon. Please come check this website/calendar on the day.

Advertisements

Are you ready?

To all participants, please make sure to meet the deadline tomorrow for the 1st submission. Good luck!

 

University of Architecture Ho Chi Minh City (UAH)
1st submission: 14pm -17pm 5 May at Department of Architecture
Hạn nộp bài vòng 1 của Sinh viên trường Đh Kiến trúc Tp HCM là 14h đến 17h tại khoa Kiến trúc, gặp thầy Tùng

Vang Lang University (VLU)
1st submission: 8:00 – 11:00 on 5th May at 402B. Contact: Thầy Mai Quốc Bửu.
Nộp bài vòng 1 tại trường Văn Lang: 8:00-11:00, tại phòng 402B, cơ sở 1. Liên hệ: thầy Mai Quốc Bửu

Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT)
1st submission: Bring your project on 5th May to the Architecture Department Office, Building B6.