10 ĐỒ ÁN CHUNG KẾT CUỘC THI ARCHICAD BIM 2017/ THE BEST 10 PROJECTS

Hãy cùng nhau thưởng thức 10 bài thi xuất sắc nhất của vòng chung kết cuộc thi Thiết kế công nghệ kiến trúc BIM 2017!

Please, enjoy the best 10 projects in the final round of ARCHICAD BIM Competition 2017!
CLICK ON THE IMAGES TO SEE IN A LARGE SIZE!


1. “The flow” – HTV (HCMUT)
La Thị Xuân Vy, Nguyễn Đăng Hoàng Nhật Trường, Lê Quang Hoài


2. “AM” – Oteam (UAH)
Mai Thị Tuyết Hạnh, Nguyễn Ngọc Thúy, Trần Hoài Nam


3rd PLACE
3. “the tale of saigon” – 3DOGs (UAH) 

Trần Thanh Trường, Đặng Thanh Tính, Huỳnh Nguyên Khang


4. “The connection street” – BTS (VLU)
Phạm Quốc Bình, Phạm Trần Thanh Trang, Lý Hùng Sơn


5. “Saigon on the peir” – QL32 (UAH)
Trần Xuân Quang, Lê Nhật Long


6. “Open the windows, eyes closed” – T.H.T (UAH)
LÊ TRƯỜNG HẢI, NGUYỄN PHƯƠNG THẢO, BÙI MINH CHÂU


7. “Identity and modernity” – TKN+ (VLU)
Nguyễn Hữu Thuận, Ngô Minh Trịnh Nghĩa, Ngô Đăng Khoa


1st PLACE
8. “Floating wings” – DOH – Team
(UAH)
Chu Đình Hùng, Nguyễn Thùy Dung, Trần Viết Lợi


9. “Green mile” – DHK (VLU)
Lê Minh Dương, Trần Thiện Hiếu, Lê Quang Kha


2nd PLACE
10. “The little Sai Gon” – A.131 (VLU)

NGUYỄN THỊ HẢI YẾN, NGUYỄN VĂN THỊNH, PHẠM PHÚ THỊNH

Advertisements

Top 10 projects to be presented at the final presentation!

Chúc mừng 10 nhóm lọt vào vòng chung kết của Cuộc thi ARCHICAD BIM 2017!!

We have a list of teams who are going to present at the final presentation on 23rd June, 2017. Congratulations to following teams:

Presentation
Order
Team University Students
1 HTV HCMUT La Thị Xuân Vy, Nguyễn Đăng Hoàng Nhật Trường, Lê Quang Hoài
2 Oteam UAH Mai Thị Tuyết Hạnh, Nguyễn Ngọc Thúy, Trần Hoài Nam
3 3DOGs UAH Trần Thanh Trường, Đặng Thanh Tính, Huỳnh Nguyên Khang
4 BTS VLU Phạm Quốc Bình, Phạm Trần Thanh Trang, Lý Hùng Sơn
5 QL32 UAH Trần Xuân Quang, Lê Nhật Long,
6 T.H.T UAH LÊ TRƯỜNG HẢI, NGUYỄN PHƯƠNG THẢO, BÙI MINH CHÂU
7 TKN+ VLU Nguyễn Hữu Thuận, Ngô Minh Trịnh Nghĩa, Ngô Đăng Khoa
8 DOH – Team UAH Chu Đình Hùng, Nguyễn Thùy Dung, Trần Viết Lợi
9 DHK VLU Lê Minh Dương, Trần Thiện Hiếu, Lê Quang Kha
10 A.131 VLU NGUYỄN THỊ HẢI YẾN, NGUYỄN VĂN THỊNH, PHẠM PHÚ THỊNH

Please BRING followings for the final presentation:

  1. Printed version of your FINAL panel(s)
  2. Panel and Physical model from 1st round (optional)
  3. If you like to present your project using PDFPPT, updated BIMx model or movies. Please upload your files to the same upload links before 22nd June, 18h00.

You will be presenting above materials and BIMx model on iPad. This will be prepared by the Organiser.

Order of presentations: Defined above

All members of teams  MUST BE PRESENT AT CONFERENCE ROOM AT 8:00 AM for instructions.

* The official language of the final presentation is English. Any note or text must be written in English.

About the final presentation:

You have 10 mins for your presentation. If you intend to give your presentation in Vietnamese, an interpreter will assist you. But in this case, you will only be able to speak less(interpreter will take up your talk time)

You will hear a buzz at the 9th min. At this point, I suggest you to conclude the presentation and finish on time. We will stop your talk at 10th min. 

After your talk, it’s a question time for juries, in most of the case they will ask you questions in English or Vietnamese. The question time is 10 minutes. 

See you all on Friday!

 

CHÚC MỪNG NHÓM – CONGRATULATIONS!

đã xuất sắc vượt qua vòng thi đầu tiên để đến vòng thứ hai!

Vang Lang University (VLU)

Name of the team Student 1  Student 2  Student 3
A.131 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN NGUYỄN VĂN THỊNH PHẠM PHÚ THỊNH
BTS Phạm Quốc Bình Phạm Trần Thanh Trang Lý Hùng Sơn
DHK Lê Minh Dương Trần Thiện Hiếu Lê Quang Kha
F.t.F Mai Tien Ninh Ngo Dinh Hoang Than Nguyen Duong Phu
Green Trương Hồng Sơn Lê Thị Yến Nhi Võ Thiên Công Thiện
L.I.N.K Nguyễn Thị Như Quỳnh Nguyễn Thiện Nhân Uông Đại Vũ
TKN+ Nguyễn Hữu Thuận Ngô Minh Trịnh Nghĩa Ngô Đăng Khoa
UP Huỳnh Đặng Khánh Linh Trương Thị Lành Nguyễn Huỳnh Bảo Ngọc

BIM Training will take place between 22nd to 26th May for HCMUT students at Van Lang University. The first session will start in the afternoon. Please come check this website/calendar on the day.


University of Architecture Ho Chi Minh City (UAH)

3DOGs Trần Thanh Trường Đặng Thanh Tính Huỳnh Nguyên Khang
ACA Trần Thị Minh Anh Phan Thị Bích Anh Huỳnh Ngọc Uyên Châu
BBL Võ Nữ Phương Anh Lê Trường An Nguyễn Thị Bích Ngọc
Chenuvin Đoàn Nguyễn Như Quỳnh Quách Liên Nhụy Cao Minh Tâm
DOH – Team Chu Đình Hùng Nguyễn Thùy Dung Trần Viết Lợi
H3 Nguyễn Viết Hưng Nguyễn Thị Hạnh Nguyễn Dương Hào
Homeless Trần Quỳnh Như Võ Ngọc Thanh Tuấn
Oteam Mai Thị Tuyết Hạnh Nguyễn Ngọc Thúy Trần Hoài Nam
QL32 Trần Xuân Quang Lê Nhật Long
T.H.T LÊ TRƯỜNG HẢI NGUYỄN PHƯƠNG THẢO BÙI MINH CHÂU
VL96 Nguyễn Quang Vỹ Nguyễn Trọng Linh
ZNZ Ngô Quỳnh Như Đỗ Minh Ngọc Từ Bảo Nghi

BIM Training will take place between 5th to 9th June for UAH students. The first session will start in the afternoon. Please come check this website/calendar on the day.


Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT)

Name of the team Student 1  Student 2  Student 3
The Next Trần Thị Hà Phương Trần Sơn Lâm Hồ Thiên Kim
HTV La Thị Xuân Vy Nguyễn Đăng Hoàng Nhật Trường Lê Quang Hoài

BIM Training will take place between 22nd to 26th May for HCMUT students at Van Lang University. The first session will start in the afternoon. Please come check this website/calendar on the day.

Are you ready?

To all participants, please make sure to meet the deadline tomorrow for the 1st submission. Good luck!

 

University of Architecture Ho Chi Minh City (UAH)
1st submission: 14pm -17pm 5 May at Department of Architecture
Hạn nộp bài vòng 1 của Sinh viên trường Đh Kiến trúc Tp HCM là 14h đến 17h tại khoa Kiến trúc, gặp thầy Tùng

Vang Lang University (VLU)
1st submission: 8:00 – 11:00 on 5th May at 402B. Contact: Thầy Mai Quốc Bửu.
Nộp bài vòng 1 tại trường Văn Lang: 8:00-11:00, tại phòng 402B, cơ sở 1. Liên hệ: thầy Mai Quốc Bửu

Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT)
1st submission: Bring your project on 5th May to the Architecture Department Office, Building B6.

Only one more day left to register

 

Thank you for the registrations so far! Following teams has been registered (as of 27th April):

University of Architecture Ho Chi Minh City (UAH)
1919, A1, ANT, B-D team, B.O.R.E, BAHAHA, BAM BAM BAM, BE.TA, Betoong, Blue.Pink.Bird , Bờ_i_Mờ, CAĐ, charreté, Chenuvin, DHT, DSK, ECDER, Helios, Jude, Oteam, QL32, RONG, S.I.P, SCDL, T.B.D, T.H.T, T2w3, TAA, TBT, TCT, Team C.N.C , VL96, X.Y.Z

Vang Lang University (VLU)
0.01 percent, 3 Idiots, 3T Mind, 76 CLUB, 76 Club A, A-ÉP, A.131, A+ Group , ATA STUDIO, BAA+, BIMBIM, BLK, bro, Cute pigs, DHK, E AR, F.t.F, Green, Infinite Space, K301, L.I.N.K, Little monster, MAD ART, Mars, MiNi thinking , RTJ, Saigonese, soshin soshin, Team Ga Trong, TKN+, TNT , TNT , UP, VGD

Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT)
DSK, HTV, SUNPLAY, The Last Team, The Next

(if you haven’t)

COMPETITION

The objective of this competition, “Sai Gon – ‘You’ and I” PAVILION on Nguyen Hue Walking Street (NHWS) Ho Chi Minh City is to create a multi-usage area in the most beautiful street of Ho Minh City that can host different activities for metropolitan and visitors while enhancing the arts and historic identity of Sai Gon.

BRIEF – Ý TƯỞNG CUỘC THI

ARCHICAD BIM Competition 2017 invites all students of
University of Architecture Ho Chi Minh City (UAH)
Van Lang University (VLU) and Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT)
to participate and submit your compelling ideas for this year’s competition which called by “Saigon-‘You’and I”

Announcement of the 4th ARCHICAD BIM Competition

We are pleased to announce that 4th ARCHICAD BIM Competition is open for 3 universities in HCMC – University of Architecture Ho Chi Minh City (UAH), Van Lang University (VLU) and Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT).

The Official announcement event will be held this Friday 14th April at UAH. A supplementary announcement is planned on 19th April at Van Lang University.

2017_Poster A3 Announce_VLU.png